Kategori Arşivleri: Makaleler

Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz hakkında Bilgi Notu

07.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanan ve sosyal medya etkileyicileri / fenomenleri (Social media influencer) aracılığıyla yapılan ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin olarak yürütülen incelemelerde esas teşkil etmek üzere Reklam Kurulu’nun 04.05.2021 tarihli ve 309 sayılı toplantısında 2021/2 numaralı ilke kararı olarak kabul edilen “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından […]

24 Saat Çalışan İşçilerin Fazla  Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışması

24 Saat Çalışan İşçilerin Fazla  Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışması   İş Kanunu gereği, yapılan çalışmanın niteliği, yapılan işin ve iş yerinin özelliğine göre bu tür çalışanların uyku ve diğer zorunlu ihtiyaçları karşılamak için gerekli olan zaman dilimi gözetildiğinde, bir işçinin çalışması, günde en fazla 14 saat olabilir.   Aynı şekilde 24 saat çalışıp; 24 saat dinlenme usulüyle […]

Covid19 Nedeniyle Kısa Çalışma, Fesih Yasağı Süreleri ve Teşvik Desteğiyle İlgili Düzenleme

Covid19 salgınına ilişkin olarak hazırlanan istihdam paketi, 23.07.2020 tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir. Söz konusu paket kapsamında; kısa çalışma ödeneğinin süresini, Cumhurbaşkanına sektörel bazlı ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir. Ayrıca diğer bir önemli nokta olan istihdamın devamlılığı için işten çıkarma yasağı; 3’er aylık sürelerle 30.06.2021 tarihine kadar Cumhurbaşkanı tarafından […]

Covid19’un Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Etkileri

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid19 salgını nedeniyle, çalışma hayatının uzaktan erişimle sürdürülmesi ihtiyacı doğmuş / toplantıların, eğitimlerin online platformlarda video konferans yoluyla yapılması gerekmiştir. Kişilerin ses, görüntü, konumuna ilişkin kişisel verilerin işlenmekte; hizmet sağlayıcılar kapsamında verilerin yurtdışına aktarılması söz konusu olmuştur. Sıklıkla kullanılan Zoom App konuyla ilgili gizlilik politikasını güncelleyerek kullanıcıların […]

İşyeri Kiralarına İlişkin Türk Borçlar Kanunu’nun Ertelenen Hükümleri, 1 Temmuz 2020 tarihinden İtibaren Yürürlüğe Girdi

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürülüğe girmiş; ancak işyeri kiralarına ilişkin bazı maddelerinin yürürlük tarihi ertelenmişti. Bu kapsamda Borçlar Kanunu’nun 2. Geçici Maddesi uyarınca, tacirler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354. Maddeleri, 8 yıl sonra 1 Temmuz 2020 tarihinde […]