Covid19 Nedeniyle Kısa Çalışma, Fesih Yasağı Süreleri ve Teşvik Desteğiyle İlgili Düzenleme

Covid19 salgınına ilişkin olarak hazırlanan istihdam paketi, 23.07.2020 tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir.

Söz konusu paket kapsamında; kısa çalışma ödeneğinin süresini, Cumhurbaşkanına sektörel bazlı ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

Ayrıca diğer bir önemli nokta olan istihdamın devamlılığı için işten çıkarma yasağı; 3’er aylık sürelerle 30.06.2021 tarihine kadar Cumhurbaşkanı tarafından uzatılabilecektir. Bu noktada zor durumda olan işverenler için de işten çıkartma yasağının istisnaları düzenlenmiştir. İstisnalar;

–       Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,

–       İş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi,

–       İlgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleridir

Daha önce yapılan düzenleme ile işten çıkarma yasağının diğer bir istisnası olan iş sözleşmelerin iş veren tarafından haklı nedenle fesih hali halen geçerlidir.

Covid19 salgını nedeniyle oluşan zorlayıcı sebep nedeniyle; kısa çalışma veya nakdi ücret desteğinden yararlananlar işyerleri; haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır. İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; kısa çalışma ödeneği alanlar için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemeyecektir.

Kısa çalışmadan veya nakdi destekten haksız olarak yararlandığı tespit edilen işverenler için yararlanılan destek tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte iade alınacaktır. Söz konusu teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacaktır.

Sonuç

Covid19 salgını, tüm Dünyada olduğu gibi Türkiye’deki çalışma yaşamına da önemli derecede etkilemiştir. Devlet, gerek işverenlere destek olmak gerekse çalışanları korumak amacıyla bazı uygulamalar yürürlüğe koymaya devam etmektedir.