İREM BOZGÜL TOPALOĞLU

KURUCU AVUKAT

Telefon

+90 212 709  75 36

E-posta

info@bozgul.av.tr

ÖZGEÇMİŞ

İrem Bozgül Topaloğlu, 2006 yılında, TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nden mezun olmuş; 2011 yılında, lisans eğitimini, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır.

Yüksek Lisans Eğitimini, Londra – Westminster Üniversitesi’nde, alternatif uyuşmazlıkların çözüm yolları ile tahkim üzerine, 2012 yılında, tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitiminin ardından Ankara’ya yerleşen İrem Bozgül Topaloğlu, Ankara’nın önde gelen hukuk bürolarından birinde çalışmış olup; Türkiye sektöründe önemli etkiye sahip birçok ulusal ve uluslararası şirkete hukuki danışmanlık hizmeti vermiştir.

Çalışma hayatına boyunca; uluslararası ticari tahkim ve uluslararası yatırım tahkimi başta olmak üzere, uyuşmazlık çözümü, ticaret hukuku, iş hukuku, fikri mülkiyet hukuku, sözleşmeler hukuku, kişisel verilerin korunması alanlarında danışmanlık hizmeti vermiştir. Aynı zamanda arabulucu ve marka vekili de olan İrem Bozgül Topaloğlu, 2020 yılında İstanbul’da Bozgül Topaloğlu Hukuk Bürosu’nu kurmuştur.

EĞİTİMLER

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi, Ankara (2006)

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara (Lisans, 2011)

Westminster Üniversitesi, Londra (LL.M, Yüksek Lisans, 2012)

YABANCI DİLLER

İngilizce

ÜYELİKLER

TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği

Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derneği

Young International Arbitration Forum

UZMANLIK ALANLARI

Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Tahkim, Arabuluculuk, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreçleri

SERTİFİKALAR

Arabuluculuk

Marka Vekili